Program oslav 100. výročí obchodního školství v Rakovníku dne 18. 5. 2019

9.00 – 16.00 MOA Rakovník

-  komentovaná prohlídka školy (pedagogové školy)

-  13. 00 – přednáška historika R. Hartla o historii budovy školy (aula)

Klenot na Pražské

Vznik budovy obchodní školy v Rakovníku a její významná role v budování moderního Rakovníka mezi světovými válkami. Zajímavé okolnosti z počátků jedné z nejvýraznějších staveb moderní architekturu v Rakovníku první poloviny 20. století a osobnost jejího tvůrce, architekta F. A. Libry, přiblíží vlastivědný publicista a absolvent Masarykovy obchodní akademie Roman Hartl. Délka přednášky cca 60 minut, aula školy.

-  do 12. 00 – hudební produkce harmonikářů ZUŠ Rakovník

Zdena Šperková, absolventka Pražské konzervatoře ze třídy prof. Milana Bláhy, Martin Waldhauser, žák ZUŠ Rakovník.

-  výstava historických dokumentů školy (uč. 310 a 312)

-  občerstvení

-  přivítání u vchodu do školy, zápis do pamětní knihy – žáci 2.L  

19.00 – 24.00 KC Rakovník – absolventský ples

-  k poslechu a tanci hraje skupina Šlapeton

-  19.30 – přivítání, projevy vedení školy a hostů

-  20.00 – předtančení Admira Kladno (standard)

-  22.00 – kouzelnické vystoupení J. Vaidiše

-  23.00 – losování zajímavých cen