PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Celorepubliková soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN se koná každoročně ve druhé dekádě měsíce října. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Středoškolským studentům prvních a druhých ročníků je určena kategorie JUNIOR. Během 40 minut řeší 24 soutěžních úloh z biologie, fyziky, chemie a matematiky, které jsou podle obtížnosti ohodnoceny 3, 4 a 5 body. Za neřešenou úlohu se počet bodů nemění. Za nesprávné řešení se 1 bod odečítá. Řešitelé nesmí používat žádné pomůcky.

Letošní ročník soutěže se konal 12. října a soutěže se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku ekonomického lycea.