SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI

MOA každoročně pořádá v zimních měsících školní soutěž v psaní na klávesnici, která je určena pro žáky 1. – 4. ročníků. Školní kolo této soutěže je rozděleno na dvě kategorie, a to 1. ročníky a 2. až 4. ročníky. Soutěž spočívá v desetiminutovém opisu náhodně vybraného textu, při tomto opisu rozhoduje nejenom rychlost psaní, ale také přesnost.

Na školní kolo navazuje kolo krajské, které se každoročně pořádá na obchodních akademiích Středočeského kraje, v loňském školním roce byla pořadatelem krajského kola naše škola. V krajském kole ti žáci, kteří nejlépe uspěli v kole školním, reprezentují naši školu. V letošním školním roce je pořadatelem krajského kola Obchodní akademie v Mladé Boleslavi, kde nás budou reprezentovat celkem čtyři žáci, a to Martin Šubrt a Karel Vítek ze 4. B, Daniel Čech ze 2. L a Denisa Ryvolová z 1. A. Věříme, že se našim žákům zadaří a přivezou z Mladé Boleslavi pěkná umístění v kategorii psaní na klávesnici.

Kromě školních a krajských kol se naši žáci účastní pravidelně Májového turnaje, který pořádá Obchodní akademie Hovorčovická v Praze. Tato soutěž je určena pouze pro žáky prvních ročníků, kteří mají šanci sbírat zkušenosti do dalších soutěží v dalších letech svého studia.

V letošním školním roce jsme se v prosinci poprvé zúčastnili další soutěže v psaní na klávesnici, a to Vánočního turnaje na Obchodní akademii v Berouně. Tato soutěž je určena, na rozdíl od Májového turnaje v Praze, pro všechny žáky, nejenom pro „prváky“. Na Vánočním turnaji v Berouně spolu tedy soupeří žáci ve čtyřech kategoriích, a to v kategorii prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků.

V grafických soutěžích dosahujeme každoročně velmi pěkných výsledků, podrobné informace o umístění našich žáků naleznete v sekci Aktuality – Soutěže – Grafické.