Studentský parlament na MOA

Studentský parlament na MOA
11. 10. 2017
Historicky první vedení parlamentu zvoleno!

Dne 11.10. 2017 se sešli na zasedání školního parlamentu MOA zástupci tříd s vedením školy a volili svého historicky prvního předsedu a místo předsedu. Zvoleni byli dva studenti. Předsedou se stal Samuel Týče z 3.L a místopředsedou Dan Kouba také z 3.L. Parlament se bude scházet jednou za měsíc a bude projednávat návrhy jak školu vylepšit a nebo změnit k lepšímu, studenti se budou podílet na chodu školy.

Na první dojmy, plány a cíle odpověděl samotný předseda po svém zvolení.

Jaký máš dojem z toho, že jsi první předseda na MOA ?

„Tak samozřejmě je to určitá zodpovědnost nastavit nějakým způsobem tu laťku dostatečně vysoko a připravit určité zázemí pro studentský parlament.“

Jaký přínos bude mít parlament pro školu ? A jaké cíle máte do budoucna ?

„Hlavním cílem by měla být samozřejmě výměna informací mezi studenty a vedením školy. Určitě to prospěje vzájemné komunikaci a nebude docházet k dezinformacím tak, jako to bylo například za minulého vedení.“

A jak se vyjádřila k parlamentu školy paní ředitelka Veronika Benešová ?

„Stanovili jsme si pravidla, byl projednán jednací řád studentského parlamentu. Bylo zvoleno vedení, tedy dva studenti ze 3.L, místopředseda a předseda. Domluvili jsme se na tom, že se parlament bude scházet jednou měsíčně. Bude se vyhotovovat zápis z každého jednání a studentský parlament bude mít svoji vlastní nástěnku, kam budou členové předkládat informace studentům. A doufám, že určitě je to krok správným směrem, kdy bude nastavena lepší komunikace mezi vedením a studenty a parlament bude můstkem mezi studenty a vedením školy. Věřím, že nápady a podněty studentů budou inspirující a že budou vést ke kvalitě školy.“

O každém následujícím zasedání vás budu informovat.
Marek Pelc