Studentem VŠE na jeden den

Studentem VŠE na jeden den
10. 10. 2017
Studenti 4. ročníků strávili den na VŠE.


Studenti MOA strávili den na jedné z nejprestižnějších evropských vysokých škol a absolvovali otevřenou výuku na Národohospodářské fakultě VŠE. Setkali se nejen s děkanem NF VŠE Miroslavem Ševčíkem a proděkanem Zdeňkem Chytilem, ale i se studenty a zážitkem byla i přednáška Transformační procesy v ČR Václava Klause. Ochutnali i oběd v menze, prohlédli si prostory komplexu VŠE a celý den byl pro skupinu studentů 4.ročníku velkým zážitkem. MOA tak zároveň navázala spolupráci s NF VŠE, v budoucnu by se měly přidat fakulty mezinárodních vztahů a podnikohospodářská.


Jeden den na VŠE