Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan
14. 10. 2015
Dne 14. října proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan ...

Dne 14. října proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické obory. Zúčastnili se studenti 1. a 2. ročníku lycea v kategorii Junior. Vítězkou školního kola je Sára Pechová (1. L), na druhém místě Nikola Tlustá (2. L) a třetí místo obsadila Jana Turečková (1. L).