Adaptační kurz 1. ročníků

Adaptační kurz 1. ročníků
06. 09. 2016
Seznamovací kurz proběhl letos v krásném prostředí rekreačního střediska ...

Seznamovací kurz proběhl letos v krásném prostředí rekreačního střediska Račí hrad u Jesenice od pondělí 5. září do úterý 6. září.

Žáci 1. ročníků ekonomického lycea a obchodní akademie, tři vyučující a šest lektorů ze 4. L odjelo v pondělí v ranních hodinách autobusem do rekreačního střediska, kde se žáci ubytovali. Třídní učitelé a k nim přidělení lektoři započali již po sdělení organizačních informacích seznamování v kolektivu za pomoci různých interaktivních her a soutěží.

Odpoledne proběhla řada sportovních aktivit a navázaly další seznamovací hry. Navečer jsme se všichni sešli u táboráku a užívali si krásnou atmosféru.

Večer byla pro nové studenty připravena noční hra, která měla velký úspěch a studentům se velmi líbila a splnila i svůj účel, tedy motiv spolupráce mezi jednotlivci, studenti prošli trasu ve dvojicích, které byly utvořeny střídavě ze studentů lycea a obchodní akademie.

Adaptační kurz také navštívila paní ředitelka Mgr. Radka Soukupová, MBA se zástupkyní ing. Milenou Hůlovou.

Druhý den proběhla vycházka z Račího hradu na Viklan, studenti prokázali velmi dobrou fyzickou kondici, všichni se zúčastnili asi 12 km dlouhé turistické trasy. Cestou zpět jsme navštívili Jesenici a vrátili jsme se na oběd.

V odpoledních hodinách pokračovaly interaktivní hry a třídní učitelé využili odpoledne k seznámení se školním řádem, organizací školního roku a dalších aktivit. Témata se dotýkala také společenských vztahů, sociálních skupin a problémů mládeže.

Odpoledne bylo opět věnováno jednotlivým třídám, především projektům, které byly součástí činnosti žáků během doby jejich pobytu ve středisku. Zhodnotila se práce v jednotlivých třídách (maskot a motto třídy) a žáci se vyjádřili k celému pobytu v rekreačním středisku.Odpoledne kolem 16. hodiny jsme ukončili kurz, přesunuli se na cestu k autobusu a odjeli do Rakovníka.

Podle hodnocení třídních učitelů, výchovného poradce, lektorů a žáků 1. ročníku přinesla tato akce mnoho přínosného. Studenti hodnotili kurz pomocí anonymního dotazníku. Především pro žáky, kteří hned v počátku studia získali mnoho nových přátel a informací, ale také pro vyučující. Ti poznali nevšedním a určitě inspirujícím způsobem své žáky, se kterými budou v kontaktu po celé čtyři roky.

Adaptační kurz se uskutečnil díky finanční podpoře z grantu Městského úřadu v Rakovníku.

Adaptační kurz 1. ročníků