Spolupráce s ZČU v Plzni

Spolupráce s ZČU v Plzni
29. 11. 2021

MOA Rakovník získala renomovaného partnera ve Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni...

Masarykova obchodní akademie v Rakovníku dne 16. 11. 2021 se podpisem se zástupci vedení Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Ing. Janem Tlučhořem, Ph.D. a RNDr. Jiřím Preisem, Ph.D. stala "pilotní" fakultní školou. Zástupci obou škol se dohodli na oboustranně výhodné spolupráci, sdílení informací ve vzdělávání, odborných stáží, stínování výuky, besed a dalších aktivit, které obě školy vnímají jako progresivní posun v kvalitě vzdělávání nejen v ekonomické oblasti.