Trestní právo v praxi

Trestní právo v praxi
07. 10. 2021

Nejen teoretické poznatky, ale také i zkušenosti z praxe se studenti dozvěděli od odborníků...

Dne 6.10.2021 se uskutečnil projektový den pro studenty 3. a 4 ročníků na téma "Trestní právo v praxi". Pozvání přijal Mgr. Michael Vambera, který působí jako advokát a má velké zkušenosti z oblasti trestního práva. Studenty seznámil s průběhem trestního řízení a jeho jednotlivými etapami, od prověřování, vyšetřování, přes hlavní líčení až k vynesení rozsudku. Zajímavé byly především informace přímo z jeho advokátní praxe.

Dalšími hosty byli pracovníci Vězeňské služby Oráčov pan Mgr. Marek Sláma vychovatel a paní Ing. Miloslava Levová, vedoucí ekonomického oddělení. Pan Sláma poutavým způsobem vysvětlil studentům, jak to ve věznici funguje, jak probíhá výkon trestu odsouzených a jejich rozdělování do skupin s různým režimem zabezpečení. Paní Levová informovala o financování věznice a o vedení stavu finančních prostředků jednotlivým vězňům.

Ohlasy na přednášky byly ze strany studentů velmi pozitivní, i když se projektový den trochu protáhl. Studenti aktivně odpovídali na dotazy kladené přednášejícími a sami se také ptali na zajímavosti z praxe. Věříme, že pořádání projektových dnů na téma z oblasti práva ČR se stane tradicí naší školy a obohatí tak znalosti studentů.