Matematický klokan

Matematický klokan
18. 03. 2016
Jako každoročně jsme se zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan ...


Jako každoročně jsme se zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan, která se letos konala v pátek 18. 3. Zastoupení jsme měli v kategorii JUNIOR, ve které soutěžilo 24 studentů a v kategorii STUDENT, které se zúčastnilo 17 studentů. Tři nejúspěšnější řešitelé v kategorii byli odměněni diplomem a drobnou finanční odměnou. Věříme, že i příští rok si tato soutěž získá své příznivce.

Kategorie JUNIOR:
1. - 2. místo: Michaela Štíbrová (1. L)
1. - 2. místo: Michaela Maršálová (2. A)
3. místo: Samuel Bondar (2. B)

Kategorie STUDENT:
1. místo: Matouš Kolařík (3. L)
2. místo: Marcela Miksová (3. A)
3. místo: Lukáš Kříž (3. L)

 

Matematický klokan