O poklad krále Karla iV.

O poklad krále Karla iV.
23. 06. 2016
To, že konec školního roku – přesněji několik posledních dnů – s sebou ...


To, že konec školního roku – přesněji několik posledních dnů – s sebou nese především zábavu, je známý fakt. Vedle výletů školy pořádají především různá sportovní klání. Se zajímavou novinkou letos přišla rakovnická obchodní akademie. Vzhledem k letošnímu výročí – 700 let od narození Karla IV. uspořádala ve spolupráci se zdejším muzeem historickou soutěž. Konala se ve čtvrtek 23. června, byla určena třídám 1. A, 1. L a 2. L a nesla název O poklad krále Karla IV.

Během dopoledne se však pouze nesoutěžilo. Několik hodin věnovaných zmíněnému králi a císaři otevřela přednáška s názvem Středověká každodennost. Tu studentům přiblížila archeoložka Muzea T. G. M. Kateřina Blažková. Po ukázce historického šermu následovalo soutěžení a v pravé poledne se účastníci dočkali vyhlášení výsledků.

Soutěž sama měla několik fází. Nejprve se za mohutného povzbuzování spolužáky utkala pětičlenná družstva v historickém kvízu. Následovalo určování předmětů z archeologických sbírek a poté se soutěž přesunula z auly do mnoha prostor školy – soutěžní týmy se vydaly na středověkou cestu. Během ní postupně navštívily několik stanovišť, kde už nemusely prokazovat ani tak své znalosti, jako spíše zručnost a um.

Zaměstnáno bylo i publikum. Každá třída musela ze svého středu vybrat dva romanticky založené mladé muže. Ti se na část dopoledne stali minessengry a ve studovně vybaveni inkoustem, husími či pavími brky a pochopitelně papíry se snažili napsat co nejlepší píseň, aby svému týmu přinesli kýžené body. Ty ostatně mohlo získat i publikum. Stačilo jen pozorně sledovat zhruba půlhodinový dokument. Po jeho zhlédnutí dostaly třídy devět stejných otázek. Odpovědi na ně vycházely právě ze zmíněného filmu.

Jak už jsme předeslali, úkoly, které čekaly na soutěžní družstva byly založené především na zručnosti, ale soutěžící se i během nich dozvěděli řadu zajímavých informací. Přesně tak tomu bylo hned u prvního úkolu, který přiblížila archeoložka Dana Stolzová: „Ve většině selských chalup se oděvy vyráběly doma. Takže i vy se budete podílet na jejich výrobě tím, že si vytvoříte vlastní nitě,a to na replice spřádacího kola. Dostalo se k nám právě za vlády Lucemburků z Flander, ale původem pochází ze 3. stol. z Číny.“ Zatímco dva z každého družstva spřádali v časovém limitu nit, zbývající členové skládali mozaiku, která je na Svatovítské katedrále.

Středověká cesta pokračovala do další třídy, která se proměnila ve středověkou krčmu. Na soutěžící čekala štafeta v pití červeného vína. To však z pochopitelných důvodů nahradila malinová šťáva. Hrály se tu i karty a vrhaly kostky. Na další z úkolů se musely týmy odebrat ven. Čekala je totiž střelba z luku. Historické dopoledne na MOA bylo opravdu velmi pestré a nápadité. A pokud by vás zajímalo, kdo se se všemi nástrahami středověku vypořádal nejlépe, pak vězte, že to byla 2. L.

 

O poklad krále Karla IV.