Exkurze do firmy Eberspächer

Exkurze do firmy Eberspächer
20. 06. 2019
Studenti třídy 2. A se dne 20. června zúčastnili exkurze do podniku ...


Studenti třídy 2. A se dne 20. června zúčastnili exkurze do podniku Eberspächer, s.r.o.  v Rakovníku. Nejprve se dozvěděli základní informace o podniku a jeho výrobním programu, které jim sdělila paní Magdalena Fišerová z personálního úseku. Poté následovala prohlídka dílen, kde se  na nejmodernějších automatických zařízeních vyrábějí výfukové systémy pro vozy nejrůznějších značek.