Zima ve znamení besed

Zima ve znamení besed
12. 02. 2018
Besedy na MOA.


Nejen zima je na MOA ve znamení besed. V lednu byli naši studenti poučeni v oblasech zdraví a energetiky. V únoru se v rámci další ze série besed dozvěděli jak bojovat s kyberšikanou.

Další besedy jsou již v plánu, první čeká studenty 4. ročníků již tento čtvrtek (15.2.2018) na téma "Vytváření rezerv".