Studenti 1. ročníku

Vážení rodiče, vážení studenti 1. ročníků,

vzhledem k nastaveným pravidlům ochrany zdraví občanů a časově náročným termínům v měsíci červnu, využívá tímto Masarykova obchodní akademie v Rakovníku k předání potřebných informací a dokumentů žákům budoucích 1. ročníků a zákonným zástupcům webové stránky školy (www.moarako.cz).

Žáci, kteří budou konat přijímací řízení v termínu 8. 6. 2020, obdrží potřebnou dokumentaci a informace ke studiu osobně a žáci, kteří se rozhodnou studovat na MOA Rakovník, mají možnost si tyto dokumenty stáhnout z webových stránek školy (Studium/Přijímací řízení/Studenti 1. ročníku). Je nutné řádně vyplnit danou dokumentaci a buď při předání zápisového lístku, nebo nejpozději do 17. 7. 2020 odevzdat osobně do kanceláře školy, případně zaslat na adresu školy.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020.

Dne 7. 9. 2020, kdy budou žáci slavnostně přivítáni v aule školy na Masarykovu obchodní akademii v Rakovníku, získají zákonní zástupci a žáci další informace ke studiu na škole.

 

Vedení MOA Rakovník