VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ ZE ZSV A DEJ

Jako každý rok, tak i v letošním roce se žáci setkali v aule školy při klání ve vědomostech základů společenských věd a dějepisu, kde dokazovali, že mají i dobré znalosti nejen v odborných předmětech, ale i z historie a všeobecného rozhledu.

Podrobné informace o nejaktuálnějších umístění našich žáků naleznete v sekci Aktuality – Soutěže – Společenskovědní.