JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

MOA pořádá každoročně školní kolo soutěže v jednotlivých cizích jazycích ve 2 kategoriích: 1.ročníky a 2. – 3. ročníky.

Na základě výsledků pak jmenujeme týmy, které školu reprezentují v okresním, popř. krajském kole. Jak si naši studenti vedli v posledních konaných soutěžích naleznete v sekci Aktuality – Soutěže – Jazykové.