EKOTÝM

Škola se každoročně zapojuje do soutěže Ekotým. Žáci 3. ročníku v rámci tříčlenných družstev měří svoje síly v ekonomických znalostech, které získali během studia. Vítězné družstvo postupuje do krajského kola, které se koná na různých obchodních akademiích v rámci středočeského kraje. Vítězové krajských kol spolu soupeří v celostátním kole. Čím se může MOA opravdu pochlubit, je umístění jejích studentů na druhém místě v celostátním kole ve školním roce 2016/17.

Letos se konalo krajské kolo na obchodní akademii v Mladé Boleslavi, kterého se opět úspěšně zúčastnila trojice studentek ze 4. ročníku ekonomického lycea. Soutěžilo se ve znalostním testu z ekonomiky, účetnictví a práva, v ústní časti se prezentovaly názory na téma „EU – co nám dala a vzala“.

Více o aktuálních úspěších našich studentů v ekonomických soutěžích se můžete došíst v sekci  Aktuality – Soutěže – Ekonomické.


Ekonomický tým - celostátní kolo