V průběhu celého školního roku se studenti účastní mnoha soutěží a v celé řadě z nich jsou velmi úspěšní:

Ekonomické

Grafické

Sportovní

Olympiády

Přírodovědné