Exkurze do ČNB

Exkurze do ČNB

Dne 12. května se třída 3. A zúčastnila exkurze v České národní bance ...

Dne 12. května se třída 3. A zúčastnila exkurze v České národní bance v Praze. Exkurze započala dvěma krátkými filmy o historii ČNB a o jejích funkcích. Po skončení filmů nás pověřený pracovník odvedl do trezoru, který je jako jediný veřejně přístupný. Po krátké přednášce jsme si mohli projít trezor. V trezoru jsme měli možnost rozlišit padělané bankovky od originálních, nebo jsme si mohli vzít do ruky 12,5 kilovou zlatou cihlu. Ke konci exkurze jsme odpovídali na otázky, které vyplývaly ze zhlédnutého filmu a přednášky. Kdo odpověděl na otázky správně mohl vyhrát skartovaných, slisovaných cca 60 000,-. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá.

Studenti 3. A

Exkurze do ČNB